הדרך של עובדים לפני שימוע לנצל את ימי המחלה

עובדים לפני פיטורים המוזמנים לשימוע נוטים לנצל במרמה את יתרת ימי המחלה שלהם כדי לעכב את ההליכים - ובכך גורמים למעסיקים נזק, ואלו נשארים די חסרי אונים

מעריב יובל בגנו 12/10/2019


למאמר המלא