יום ד' 19/07/2023, מלון קראון פלאזה תל אביב

09:00
התניית אי תחרות ותקופת צינון בהסכמים עם עובדים ומנהלים

מתי ניתן לאסור על עובד להתחרות במעסיק לשעבר? האם להגבלה על עיסוקו של עובד יש תוקף משפטי? מהם סעיפים בלתי אכיפים? איך ניתן להגן על מעסיק ואלו אמצעי הרתעה עומדים לרשות המעסיק?

הרצאה עדכנית של משפטן מומחה למשפט העבודה האישי והקיבוצי המלווה בספיקה חדשה בתחום נפיץ זה

מרצה: עו"ד אלי בלושבסקי, משפטן מומחה לדיני עבודה וליטיגציה בתחום דיני העבודה, בבתי הדין לעבודה. משרד עוה"ד AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

10:00
ארוחת בוקר במסעדת המלון ומפגשי נטוורקינג
10:30
דיני פיטורים ושימוע: שלושת השלבים העיקריים בהליך פיטורים חוקי

פסיקות בתי הדין קבעו משנה סדורה בנוגע להליך פיטורי עובד. דיני העבודה מיחסים לשימוע, זכות שמוקנית לעובד, ואי קיומה על פי הכללים יכול לפגום בהליך באופן ממשי. לכן יש חשיבות להתכונן מראש ולבצע את ההליך באופן מסודר ועל פי הכללים.

מרצה: עו"ד חופית כהנא-רוח שותפה במחלקת דיני עבודה, במשרד הרצוג, פוקס נאמן. יועץ מומחה בתחום דיני העבודה.

12:00
הפסקת התרעננות
12:15
בין חירום לשגרת עבודה, כל מה שמנהלת משאבי אנוש צריכה לדעת בתחום יחסי עבודה בעידן העבודה החדש

אחד מכל שלושה ישראלים חווה יחס משפיל ופוגעני במקום העסקתו. הרצאת מומחה לבירור אחריותה של מנהלת משאבי האנוש לטיפול ולמניעה של התעמרות/התנכלות במקום העבודה לצד סקירת הכלים עומדים לרשותם לטיפול בתופעה.

מרצה: עו"ד אסף בקר - משפטן מומחה, ממחלקת דיני עבודה במשרד הרצוג פוקס נאמן משרד עורכי דין

13:00
חידושים בפסיקת בית הדין לעבודה בענייני הטרדות מיניות והתעמרות. איפה זה פוגש אותנו?

הרצאה חשובה ועדכנית שתדון בשינויים הגדולים בשוק העבודה בדגש על יחסי עבודה, הליכי פיטורים, הוצאה/חזרה של עובדים לחל"ת, הפחתת הטבות, כפיית חופשה בתשלום וכיו"ב לאור התקופה החדשה שנכפתה עלינו.

מרצה: עו"ד אסף בקר - משפטן מומחה, ממחלקת דיני עבודה במשרד הרצוג פוקס נאמן משרד עורכי דין

14:00
ארוחת צהריים חוויתית במסעדת המלון
15:00
סיום, חלוקת תעודות ושי אישי