על ידי ביצוע התובנות הללו, מעסיקים יכולים להבטיח תהליך סיום חלק ומכבד 

 • בדקו את מדיניות ונהלי החברה: וודאו שאתם מכירים את המדיניות והנהלים של החברה בנוגע להפסקת העסקה וכי אתם עומדים בכל הכללים והתקנות הרלוונטיים.

 • חקרו את המצב: אם אתם שוקלים לפטר עובד, חשוב לחקור לעומק את המצב כדי לוודא שאין נסיבות מקלות או בעיות אפליה פוטנציאליות שאסורות בחוק (הריון, מילואים וכדו')

 • קבעו שימוע: אם החלטתם לפטר עובד, קבעו שימוע כדי לספק לעובד הזדמנות להציג את הצד שלו בסיפור.  חשוב לבחור מיקום פרטי ושקט שבו העובד יכול לשאול שאלות ולדון בדברים תוך הקפדה על סודית.

 • התכונו לשימוע: אספו את כל המסמכים והראיות הרלוונטיים, והכינו מתווה ברור ותמציתי של הנושאים שהובילו להחלטה על סיום העסקה.

 • תכננו את העיתוי: בחרו זמן לביצוע השיחה שימזער עד למינימום את ההפרעה למקום העבודה
 • קיום השימוע: במהלך השימוע, היו מקצועיים וחסרי פניות, הקשיבו היטב להסבר העובד, ושקלו ברגישות כל ראיה רלוונטית.

 • קבלת החלטה: לאחר השימוע יש לשקול את כל המידע שהוצג, אל מול תגובת או תשובות העובד וקבלו החלטה אם להמשיך או לא להפסיק את העסקת העובד.

 • מסרו את ההחלטה: אם החלטתם לסיים את ההעסקה, העבירו את ההחלטה לעובד בצורה ברורה ומקצועית וספקו הסבר בכתב על הסיבות להפסקת העבודה. חשוב להתנהל בצורה מכובדת ומקצועית, תוך מזעור ההשפעה של הפיטורים על מקום העבודה ושאר העובדים.

 • תיעוד התהליך: הקפידו לתעד את כל התהליך, כולל הראיות, פרוטוקול השימוע וההחלטה, כדי להגן על עצמכם ועל החברה במקרה של אתגרים משפטיים עתידיים.

 • היו מכבדים: הפגינו אמפתיה וכבוד לעובד, ללא קשר לסיבות הפיטורים.
 • הציעו תמיכה: ספקו מידע על משאבים זמינים, כגון דמי אבטלה, שירותי מיקור חוץ לגיוס וכדו'.

 • נהלו מעקב: הכרכי לנהל מעקב לאחר הפסקת העבודה, כדי לוודא  החזרת רכוש החברה, חישוב שכר אחרון, חישוב ותשלום דמי פיצויים, שחרור קופות וביטוחים וכדו'.

(תובנות אלו הינם המלצות בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מוסמך)