עו"ד מוריה תם – הרשושנים


עו"ד מוריה תם – הרשושנים
משפטנית מומחית למשפט העבודה האישי והקיבוצי, שותפה במחלקת דיני עבודה, בהרצוג, פוקס נאמן