ניל"י גולדפיין


ניל"י גולדפיין
קבוצת נירם גיתן NGG, מומחית למידה בזירות המקומית- והגלובלית בנושאים של מנהיגות, ניהול, מנטורינג, גיוון והכלה, חזון ארגוני ועוד